I. Etap Konkursu zakończy się za:

Liderzy Badań Klinicznych

Zweryfikuj swoją wiedzę i umiejętności, porównaj je z innymi osobami oraz zdobądź cenne nagrody będące inwestycją w Twój rozwój zawodowy.
Skorzystaj z tej szansy już teraz i dołącz do innych osób biorących udział w tym wyjątkowym wydarzeniu!

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy z zakresu badań klinicznych oraz poszukiwanie, promowanie i wspieranie rozwoju najbardziej wyróżniających się osób,
które mogą być przykładem dla innych - LIDERÓW branży Badań Klinicznych.

Podczas I. edycji Konkursu poszukujemy Liderów w następujących kategoriach:

Koordynator ośrodka badawczego

Asystent badań klinicznych

Monitor badań klinicznych

Kierownik projektu

Kliknij tutaj, aby zarejestrować się w Konkursie


Pamiętaj, aby po dokonaniu rejestracji zachować wiadomość otrzymaną z sytemu. Będzie tam Twój unikalny adres WWW, którego nie można odtworzyć. Po jego utracie stracisz możliwość powrotu do quizu w momencie, w którym został poprzednio zamknięty.

Więcej informacji dostępnych w Regulaminie Konkursu.

Zasady Konkursu

Konkurs adresowany jest do osób pracujących w branży badań klinicznych. Zadania konkursowe podzielone są na 3 etapy:

Etap I

Test jednokrotnego wyboru - 20 pytań online, bez ograniczenia czasowego (zawsze można wylogować się i wrócić do testu). Aby przejść do kolejnego etapu należy udzielić co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.
Etap I. zakończy się 15 marca 2018 r.

Etap II

Test wielokrotnego wyboru - 20 pytań online, gdzie liczy się również czas - najlepsze 5 osób w każdej z kategorii (najwięcej poprawnych odpowiedzi w najlepszym czasie) przejdzie do ostatniego, finałowego etapu.
Etap II. rozpocznie się równolegle dla wszystkich uczestników, którzy osiągnęli pułap 80% poprawnych odpowiedzi w I. etapie. Link do tego etapu zostanie przekazany na adres e-mail podany podczas rejestracji w Konkursie.

Etap III - Finał

Etap finałowy odbędzie się w Warszawie. 5 najlepszych osób w danej kategorii zostanie zaproszonych do udziału w części otwartej, gdzie wykonane zadania zostaną ocenione przez Komisję. Ocenie zostanie poddana wiedza oraz umiejętności miękkie Uczestnika.
Finał Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 24 maja 2018 r., podczas Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.

Nagroda główna #1

Dofinansowanie szkoleń do kwoty:*
6000zł - kategoria Koordynator
6000zł - kategoria Asystent
7500zł - kategoria Monitor
9000zł - kategoria Kierownik projektu
* Szczegóły w regulaminie konkursu.

Nagroda główna #2

Mentoring najbardziej doświadczonych i uznawanych Liderów branży badań klinicznych w Polsce.

Nagrody dodatkowe

Osoby, które zajmą odpowiednio pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii otrzymają Voucher na szkolenie online w portalu

Organizatorzy,
partnerzy i sponsorzy

Liderzy Badań Klinicznych to niepotwarzalny projekt skierowany do osób pracujących w obszarze badań klinicznych, realizowany przez trzy organizacje branżowe GCPpl, INFARMĘ oraz PolCRO przy wsparciu technologicznym 2KMM oraz sponsorów, Akademii Leona Koźmińskiego i firmy CRDE.

GCPpl

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
Organizator

PolCRO

Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie
Organizator

INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
Organizator

CRDE

Sponsor


Akademia Leona Koźmińskiego
Sponsor

2KMM

Partner technologiczny

Website Template by Download Website Templates