Liderzy Badań Klinicznych

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, dzięki której możesz mieć realny wpływ na kształt kolejnych edycji tego wyjątkowego projektu:
ANKIETA

Laureaci I edycji konkursu Liderzy Badań Klinicznych:

Asystent badań klinicznych

Miejsce 1. Amelia Dolata - Covance
Miejsce 2. Małgorzata Nowak - PAREXEL Polska Sp. z o.o.
Miejsce 3. Anna Miecznik - Syneos Health


Koordynator ośrodka badawczego

Miejsce 1. Joanna Szewczyk - MTZ Clinical Research Sp. z o.o.
Miejsce 2. Paulina Michalczyk - Synexus Polska sp. z o.o.
Miejsce 3. Katarzyna Daniło - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu


Monitor badań klinicznych

Miejsce 1. Małgorzata Mądra - PAREXEL Polska Sp. z o.o.
Miejsce 2. Katarzyna Sokolowska - PPD Poland
Miejsce 3. Katarzyna Wysocka - IQVIA


Kierownik projektu

Miejsce 1. Magdalena Lusa - Roche Polska Sp. z o.o.
Miejsce 2. Katarzyna Myszczyszyn - PAREXEL Polska Sp. z o.o.
Miejsce 3. Mirosława Petrajczyk - Docs Poland

Regulamin Konkursu.

Zasady Konkursu

Konkurs adresowany jest do osób pracujących w branży badań klinicznych. Zadania konkursowe podzielone są na 3 etapy:

Etap I

Test jednokrotnego wyboru - 20 pytań online, bez ograniczenia czasowego (zawsze można wylogować się i wrócić do testu). Aby przejść do kolejnego etapu należy udzielić co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi.
Etap I. zakończył się 15 marca 2018 r.

Etap II

Test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru - 20 pytań online, gdzie liczy się również czas - najlepsze 5 osób w każdej z kategorii (najwięcej poprawnych odpowiedzi w najlepszym czasie) zostanie zaproszonych do ostatniego, finałowego etapu.
Etap II. rozpoczął się równolegle dla wszystkich uczestników, którzy osiągnęli pułap 75% poprawnych odpowiedzi w I. etapie. Link do tego etapu został przekazany na adres e-mail podany podczas rejestracji w Konkursie. Ta część konkursu zakończy się 15 kwietnia 2018 r.

Etap III - Finał

Etap finałowy odbędzie się w Warszawie. 5 najlepszych osób w danej kategorii zostanie zaproszonych do udziału w części otwartej, gdzie wykonane zadania zostaną ocenione przez Komisję. Ocenie zostanie poddana wiedza oraz umiejętności miękkie Uczestnika.
Ogłoszenie wyników nastąpi 24 maja 2018 r., podczas Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.

Nagroda główna #1

Dofinansowanie szkoleń do kwoty:*
6000zł - kategoria Koordynator
6000zł - kategoria Asystent
7500zł - kategoria Monitor
9000zł - kategoria Kierownik projektu
* Szczegóły w regulaminie konkursu.

Nagroda główna #2

Mentoring najbardziej doświadczonych i uznawanych Liderów branży badań klinicznych w Polsce.

Nagrody dodatkowe

Osoby, które zajmą odpowiednio pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii otrzymają Voucher na szkolenie online w portalu

Organizatorzy,
partnerzy i sponsorzy

Liderzy Badań Klinicznych to niepotwarzalny projekt skierowany do osób pracujących w obszarze badań klinicznych, realizowany przez trzy organizacje branżowe GCPpl, INFARMĘ oraz PolCRO przy wsparciu technologicznym 2KMM oraz sponsorów, Akademii Leona Koźmińskiego i firmy CRDE.

GCPpl

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
Organizator

PolCRO

Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie
Organizator

INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
Organizator

CRDE

Sponsor


Akademia Leona Koźmińskiego
Sponsor

2KMM

Partner technologiczny

Website Template by Download Website Templates